top of page

מאמרים >  מאמר

מילון מונחים


שדה ירוק

האור

שם כולל למציאות שאינה פיזית, המציאות שמעבר לעולם בו אנו חיים. מקובל להגיד שאדם שנפטר, "עבר אל האור".

ממדים

לפי תורת היחסות ליקום יש ארבעה ממדים: שלושה מוכרים – אורך, רוחב ועומק, ומימד הזמן.

בעולם המטפיזי, ממד מוגדר כרמה של מודעות או קיום. הממדים נבדלים זה מזה ברמת הדחיסות שלהם וידועים בשם הכולל "האור". מקובלות חלוקות שונות של הממדים, ל-7, 12 ואפילו 144 ממדים. מה שחשוב להבין זה שכל הממדים מתקיימים במקביל וקשורים לקיום שלנו.

לדוגמא, החלוקה לשבעה ממדים:

 • הממד הראשון מיוחס לכל החומרים הלא אורגניים שעל פני האדמה, כל היסודות היוצרים את האדמה, האטומים בטבלת היסודות לפני שהם מתחילים להתחבר, מינראלים, קריסטלים, הקרקע והסלעים.

 • המימד השני מיוחס לכל המורכב מחומרים אורגניים – ויטמינים, צמחים, עצים, פיות, שדונים, רוחות, אלמנטלים ועוד.

 • הממד השלישי הוא המקום בו מתקיימים בעלי החיים והגזע האנושי.

 • הממד הרביעי הוא הרובד של הרוח, בו מתקיימות נשמות לאחר המוות.

 • הממד החמישי מחולק למאות דרגות. בדרגות הנמוכות שוכנות הישויות הנמוכות והאגו ובדרגות הגבוהות מלאכים, מסטרים, מדריכים רוחניים ועוד. אנשים שמתקשרים – מתחברים למימד הזה.

 • הממד השישי מיוחס לחוקים המנהלים את היקום כמו למשל חוקי הטבע.

 • הממד השביעי הוא מקום התבונה הטהורה, מהות האהבה הטהורה, הכח הבורא.

צ'אקרה

מילה שבאה מהשפה הסנסקריט ומשמעה גלגל. צ'אקרה היא מרכז אנרגטי. זוהי נקודת מערבולת המסתובבת בתוך הגוף ויוצרת ווקום במרכז וכך מאפשרת משיכה של אנרגיית החיים לתוך הגוף. בו זמנית, כל צ'אקרה גם מקרינה אנרגיה ותדרים ושולטת על איבר או בלוטה עיקריים הקשורים לחלקי גוף אחרים. כל צ'אקרה מתקשרת לצבע מסויים ותכונות מסוימות. הצ'אקרות ממוקמות באופן אנכי מהקדקוד לאורך עמוד השדרה. קיימות (תלוי איך מסתכלים על זה) 7, 8 או 13 צ'אקרות עיקריות בנוסף ליותר ממאה צ'אקרות משניות, קטנות המפוזרות מסביב לגוף. צ'אקרות מאוזנות מאפשרות לנו להיות מאושרים יותר, בריאים יותר ויותר מכווננים עם עצמנו. כשאחת הצ'אקרות איננה בפעילות אופטימלית, לאורך זמן זה עלול להשפיע על האיברים הקשורים לצ'אקרה וגם לצ'אקרות השכנות, ולהוציא את הגוף מאיזון.

הילה וגופים אנרגטיים

הילה: אאורה, השדה האלקטרומגנטי המקיף כל אורגניזם וחפץ ביקום. ההילה ידועה גם בשם "גוף האור". ההילה מורכבת מרבדים רבים וגודלה וצבעיה משתנים באופן תדיר. השדה האלקטרו-מגנטי קשור ומגיב לשדות האלקטרומגנטיים הסובבים אותנו ולכן מתפקד כמעין תחנת ממסר.

הגופים האנרגטיים: תרבויות עתיקות רבות, מעידות כי ישנם גופים, או רמות תודעה, המצויים סביב הגוף הפיזי. אלו הם רובדי ההילה. הזרימה המגנטית והחשמלית של גופי התודעה הללו, היא המתווה את ההילה של האדם. ההילה מהווה את שדה האנרגיה שלנו. הגופים הללו מצויים במערכת יחסי גומלין מתמדת ומשפיעים באופן הדדי אחד על השני ועל מכלול תחושותיו, רגשותיו, אופן חשיבתו, התנהגותו ובריאותו של האדם. קיימות חלוקות שונות של הגופים ואני אתייחס לעיקריים:

 • גוף פיזי - הגוף הגשמי הנראה שלנו, המכיל עצבים, בלוטות, איברים, מחזור דם, שרירים ועצמות.

 • גוף אתרי - מעין שדה כוח הבנוי מחומר דק ועדין, והוא בלתי נראה מכיוון שתנודותיו פועלות ברמה גבוהה יותר, מפעילות תנודות החומר. בשכבה זו מצויים המרידיאנים – ערוצים הנושאים בתוכם את כוח החיים. הצ'י, וקשורים למערכת העצבים של הגוף, והם המעבירים אנרגיות וטוענים אנרגיות בגוף. לגוף האתרי מבנה זהה לזה של הגוף הפיזי, כולל כל האיברים והוא האחראי לבריאות הכללית ולפעילויות המגוונות של האדם. גוף האדם הפיזי, מוזן, מתפתח ומתהווה בהשפעת שדה אנרגיה עדין זה. הגוף האתרי מתעל דרכו רגשות, המושפעים ומשפיעים על הגוף הרגשי, מחשבות ואינטואיציה המתקשרים אל הגוף המנטלי ואינפורמציה רוחנית.

 • גוף רגשי / אמוציונלי - גוף בו מעובדים כל הרגשות שלנו. גוף זה מכיל את כל צבעי הקשת והרגשות שנוצרים אצל האדם באים לידי ביטוי בצבעוניות, בבהירות או בעכירות: רגשות שליליים כמו כעס, דכאון, פחד ודרגה, יתבטאו בצבעים כהים ובעננות כהות על פני ההילה. לעומת זאת, רגשות אהבה, שמחה עליצות ואומץ לב יתבטאו בצבעים ססגוניים, בהירים וזוהרים בהילה.

 • גוף מנטלי / מחשבתי / שכלי - גוף זה משתרע מעבר לגוף הרגשי והוא מורכב ממהויות עדינות יותר, הקשורות כולן למחשבות ולתהליכים שכליים כמו חשיבה יוצרת ואינטואיטיבית. הגוף המנטלי מכיל את דפוסי החשיבה שלנו ואת אמונותינו המנטליות ומושפע מהן. בגוף הזה ניתן לראות תבניות מחשבה וככל שהרעיון יהיה מגובש וברור יותר, כך תראה תבנית המחשבה ברורה ומגובשת יותר בצורתה.

 • גוף אסטרלי - גוף חסר צורה ודומה בצבעוניות לגוף הרגשי. גם הגוף הזה מיוחס לרגשות שלנו. הגוף הזה עוזב את הגוף הפיסי שלנו כמעט כל פעם שאנו נרדמים. כאשר אנחנו נכנסים למצב שינה, אנו עדיין פעילים מבחינה אמוציונאלית ומנטלית. ההכרה שלנו עוזבת את הגוף הפיסי ועוברת לשכון באופן זמני בגוף האסטרלי וכך מתאפשר סיור ללא מגבלות במה שנקרא המישור או המימד האסטרלי.

 • גוף נשמתי / רוחני - הנשמה הינה הישות האמיתית שלנו. התדרים של הגוף הזה גבוהים בהרבה מאילו של הגופים האחרים וכל התנסות בכל הרמות האחרות חוזרת אל הנשמה. דרך הגוף הזה, אנו מסוגלים להבין את מטרת חיינו, את ייעודנו ואת קיומנו בעולם ובגלגול הזה.

כאמור, קיימות חלוקות שונות ושמות נוספים לגופים השונים.

קארמה

המילה קארמה נגזרת מהשורש בסנסקריט "קרי" שפירושו פעולה, מעשה, גורל, אופי. כל פעולה פיזית או מנטאלית הינה קארמה. קארמה היא סיכום כל פעולותינו, הן בחיים האלה והן בחיים קודמים. קארמה אינה רק הפעולה עצמה אלא גם תוצאת הפעולה המהווה חלק בלתי נפרד מהפעולה עצמה. לכל פעולה יש תוצאה שחוזרת אלינו עד שהשיעור נלמד.

ישויות

ישות (Entity): דבר מה בעל קיום מובחן, נבדל וניפרד: אדם חי, בעלי חיים, צמחים וצורות חיים אחרות שרוב האנשים פחות מודעים להן מכיוון שאינן נראות. צורות חיים אלו יכולות להיות מלאך, מדריך/מאסטר רוחני, נשמת אדם שניפטר, נשמה "תקועה", נשמה שלא התגלגלה, נשמה מחיים אחרים, חוצן, אלמנטל מהטבע וישויות נמוכות תדר.

ישות נמוכת תדר: ישות שלפני זמן רב ביותר שכחה שמוצאה מהאור ואת האור שבתוכה, והיא ניזונה מרגשות שליליים וחזקים כמו פחד, כעס, תסכול, קנאה וכד'. לקבוצה זו שייכים שדים, רוחות רפאים, פרזיטים, משני צורה, ערפדים ועוד.

שחרור ישויות (Spirit Release): מושג בו משתמשים אנשים להגדרת העבודה שהם עושים לשחרור ולהצלה של ישויות הצמודות לאנשים, לאדמה, לבניינים ולחפצים, והכוונתן למקום הולם יותר עבורן. תהליך זה אמור להתבצע באופן מקצועי מתוך חמלה וללא האשמה או שיפוט.

זהו תחום מאד נרחב הכולל:

 • התקפה אנרגטית/התקפה על-חושית (Psychic Attack): אנרגיה חיצונית המשפיעה בצורה שלילית על רווחתנו. זה יכול לבוא מגורמים סביבתיים וגם מאנשים חיים השולחים קשרים אנרגטיים "שליליים". מאמר המסביר את הנושא בהרחבה נמצא כאן

 • היצמדויות של ישויות (Spirit Attachment): הנוכחות של ישות בשדה האנרגטי (הילה) של אדם. מאמר שכתבתי בנושא נמצא כאן

 • דיבוק / חזקה/ בעלות (Possession): השתלטות של ישות, מצב בו ישות תופסת חזקה מלאה או חלקית (פלישה) על אדם חי.

 • נוכחות של רוחות רפאים / נשמות מתים (Haunting): מושג המתייחס בדרך כלל לבניינים, אתרים או חפצים.

Comments


bottom of page