top of page
Planet

מעל ומעבר

טיפולים מרחוק >  מעל ומעבר

מעל ומעבר הוא טיפול קצר (5-6 ימים) לניקויים ושחרורים של מניפולציות אנרגטיות שונות, עומסים וכובד אנרגטי שאינם משרתים בכאן ועכשיו.
הטיפול הזה אינו מחליף טיפול עומק, אבל מאפשר לרוב הקלה או התבוננות נרחבת יותר על הדברים.
הוא עומד כטיפול בפני עצמו או משולב בעבודות הטיפוליות האחרות של המטפלות שהוכשרו לו.

ניתן לטפל במבוגרים או ילדים, בהתאם לבדיקת התאמה אותה מבצעת המטפלת שהותאמה לך.

רק בוגרות סדנת מהות הנשמה שהתאימו יכולות ללמוד את הכלי הזה.
מנובמבר 2023, ריכוז הקורס ולימודו מתבצע על ידי לימור אזולאי, מטפלת בכירה בשיטה.

ציור מנדלה ורודה
bottom of page