top of page
Mountains

מעל ומעבר

טיפולים מרחוק >  מעל ומעבר

מעל ומעבר הוא טיפול קצר (5-6 ימים) לניקויים ושחרורים של מניפולציות אנרגטיות שונות, עומסים וכובד אנרגטי שאינם משרתים בכאן ועכשיו.
הטיפול הזה אינו מחליף טיפול עומק, אבל מאפשר לרוב הקלה או התבוננות נרחבת יותר על הדברים.
הוא עומד כטיפול בפני עצמו או משולב בעבודות הטיפוליות האחרות של המטפלות שהוכשרו לו.

ניתן לטפל במבוגרים או ילדים, בהתאם לבדיקת התאמה אותה מבצעת המטפלת שהותאמה לך.

רק בוגרות סדנת מהות הנשמה שהתאימו יכולות ללמוד את הכלי הזה.
החל מאמצע שנת 2023, ריכוז הקורס ולימודו יתבצע על ידי לימור אזולאי, מטפלת בכירה בשיטה.

המטפלות המוסמכות לטיפול זה הן ומשלבות אותו בעבודתן הטיפולית הן:

קרן אהרוני-ברס, מאיה אורון, מיכל בן אריה, מיתר בולמש, מורן בנית, שמרית ברזני, רונית גבאי, רוני גונן עירון, אסנת גבה, ענת דן, דבורה זקש, רחלי כרמון, יעל מחניימי, רונית מיכאליאן, יעל מעודד, רות נוה גילהון, ליאור סבר, דנה סמילין, ליאן פירקה, שני רגב, נועה רונן.

ציור מנדלה ורודה
bottom of page