top of page

טיפולים מרחוק

איך זה עובד

איך זה עובד?

קישור לדף ״מעל ומעבר״

מעל ומעבר | הילינג אנרגטי מרחוק הוא טיפול קצר (5-6 ימים) לניקויים ושחרורים של מניפולציות אנרגטיות שונות, עומסים וכובד אנרגטי שאינם משרתים בכאן ועכשיו. הטיפול אינו מחליף טיפול עומק

קישור לדף ״המבנה״

טיפול ״המבנה״ עוסק בהגנות אנרגטיות ומאפשר חיזוק ההגנות האנרגטיות של המבנה הקיים שלך. חיבור עוצמתי יותר למבנה היקומי, האצה התפתחותית.

קישור לדף ״אל תוך היער״

אל תוך היער הוא טיפול שעוסק במערכות ומבנים, תסבוכות מרובות משתתפים ומבנים פנימיים וחיצוניים שמשפיעים על חיינו באופן לא מיטיב. הטיפול מאפשר שחרור השפעות לא מיטיבות שמנהלות אותנו  

קישור לדף ״טיפולים בשיטה״

שיטת רות ווב-קריל - שחרור קשרים אנרגטיים כוללת מגוון טיפולי עומק שעיקרם ניקוי אנרגטי למערכות יחסים מאתגרות, או למרחבים, ושחרור הסביבה ממטענים שיוצרים חסימות וקשיים

להעמקה על מגוון הטיפולים

bottom of page