top of page

מאמרים >  מאמר

שחרור קשרים אנרגטיים


פרפר יושב על עלה


הקדמה

קשרים אנרגטיים הם חיבורים, חוטים או כבלים בלתי-נראים בינינו לבין ישות אחרת או חפץ. חישבו על חבל הטבור. קשר זה מחבר בין האם ותינוקה ומאפשר מעבר חומרים בין האם לתינוק. קשר אנרגטי הוא די דומה, רק שאינו נראה לרובינו. הוא מקשר בין שתי ישויות ומאפשר מעבר אנרגיה בין שתיהן.

קשרים אנרגטיים יכולים להיות בכל אורך, עובי, טקסטורה או צבע. הם מתוארים לעתים קרובות כמו חבל הטבור, חבל עבה או שורשים של עץ. לפעמים הם ניראים כחוט דק ועדין. הם יכולים להישלח להילה, לכל אחת מהצ'אקרות או לכל איבר בגוף, לעתים נכרכים מסביבו ולעתים מסתיימים באזור מסוים בגוף. הם יכולים להיות בכל מספר.

קשרים אנרגטיים יכולים להתקיים עם אדם חי, אדם שנפטר ושהכרנו בגלגול הנוכחי, מישהו מגלגול קודם, חוצנים, בעלי חיים או חפצים כגון תכשיט או בית. קיימת גם אפשרות לקשרים אנרגטיים עם דברים מופשטים יותר, כמו מטרה, משהו שאתם רוצים להשיג בחייכם. אפשרות נוספת היא קשרים אנרגטיים מישויות נמוכות תדר.

איך נוצרים קשרים אנרגטיים?

קשרים אנרגטיים נוצרים באמצעות מיקוד מחשבתי חזק, באמצעות רגשות חזקים וכשיש רצון להשפיע על צורת ההתנהגות או האמונות והמחשבות של אדם אחר או לשלוט בהן.

באופן טבעי, בחיי היום-יום, אנו שולחים קשרים אנרגטיים לאנשים אחרים ומאפשרים להם לשלוח לנו קשרים אנרגטיים. רבים מהקשרים האנרגטיים הללו מתמוססים במהירות. קשרים אנרגטיים ארוכי טווח הם לרוב הקשרים שעלולים לגרום לנו בעיות. חלקם נשלחים במכוון וחלקם מתהווים באופן בלתי מודע. הקשרים האנרגטיים הללו חוסמים אותנו ולא מאפשרים לנו להיות מי שנועדנו להיות. הם מגיעים מהמשפחה שלנו, מהתרבות שלנו, מהפחדים שלנו או ממאורעות בחיינו אלו ובגלגולים קודמים.

סוגי קשרים אנרגטיים

  • קשרים אנרגטיים חיוביים הם קשרים מזינים ומעצימים הנוצרים מאנרגיית האהבה וזורמת בהם אנרגיה חיובית.

  • קשרים אנרגטיים שליליים הם קשרים שנישלחו במטרה להזיק או להשיג משהו. המונח "שליליים" הוא קצת מטעה ונראה לכאורה שיפוטי, אולם רק מפני שהתוצאה של נוכחותם עלולה להיות שלילית, כואבת ומזיקה. אני לא רואה את עצם מציאותו של הקשר האנרגטי השלילי כשלילית, כיוון שהיא מספקת לאדם שיעור כלשהו, לימוד.

  • קשרים אנרגטיים קארמתיים הם קשרים אנרגטיים שנולדנו איתם ומקורם בגלגולים קודמים שלנו.

פירוט

קשרים אנרגטיים חיוביים הם קשרים שמזינים את שני הצדדים ולעתים הכרחיים, כמו במקרה של קשר אנרגטי בין הורה לתינוק או לילד קטן. במקרה כזה, הקשר האנרגטי מהווה ערוץ תקשורת ישיר לילד, שבאופן טבעי פגיע ותלוי בהורה. חלק מה"בונדינג" בין הורה לילד נעשה באמצעות חיבור של לפחות קשר אנרגטי אחד, אך לעתים קרובות לכל שבע הצ'אקרות. בדרך זו, ההורה יכול להיות מודע לצורכי הילד באופן אינסטינקטיבי ואינטואיטיבי. ככל שהילד גדל ונעשה עצמאי, הקשרים הללו נעלמים בהדרגה ובאופן טבעי עד סביבות גיל 7.

דוגמה נוספת לקשרים חיוביים היא בין בני זוג אוהבים שהקשר החיובי ביניהם יהיה בצ'אקרת הלב. קשר כזה יהיה חיוני והאנרגיה שתזרום בו תהיה דו-כיוונית. מן הסתם, קשר חיובי נוסף יהיה בין האוהבים גם בצ'אקרת המין. דוגמה נוספת לקשר אנרגטי חיובי היא הקשר שמחבר את הגוף האסטרלי לגוף הפיזי. כך יכול הגוף האסטרלי לצאת למסעות בזמן השינה ולדעת לאן לחזור.

קשרים אנרגטיים שליליים נוצרים בקלות באמצעות התמקדות מחשבתית או רגשית על מישהו. הם יכולים להיווצר עם או בלי כוונה.

קשרים אנרגטיים שליליים שנוצרים בלי כוונה, נוצרים מחוסר מודעות של אנשים וניתן לנתק אותם בקלות. ברוב המקרים הם יופיעו בקדמת הגוף.

קשרים אנרגטיים שליליים שנשלחים בכוונה, נוצרים במטרה להשיג משהו ספציפי: סוג מסוים של יחסים או שליטה במחשבות, באמונות או בהתנהגויות של מישהו אחר. האדם השולח קשר אנרגטי בכוונה, אולי לא יראה זאת כך, אך הוא יהיה מודע לתשוקה שלו להשפיע על האדם המחובר באיזושהי צורה.

קשרים אנרגטיים הנוצרים עם כוונה, יכולים להיות מאד עקביים וקשים להסרה/לשבירה. חלקם ימצאו בחלק האחורי של הגוף, כי שולח הקשר לא מעוניין ל"היתפס". חיבורים מאחור מראים את האופי המניפולטיבי והשתלטני של כוונת האדם ששלח את הקשר. דוגמה נפוצה לקשרים אנרגטיים שליליים היא בסיום מערכת יחסים, כאשר אחד מהצדדים עוזב את השני.

דוגמאות נוספות: נשמות שנמצאות בממד הזה (שמסיבות שונות לא עברו לאור) ונצמדות להילה של אנשים במטרה "לשאוב" מהם אנרגיה, או אנשים שנעזרים בבעלי מקצוע, בעיקר מהמקצועות הטיפוליים, עלולים לשלוח קשרים אנרגטיים שליליים למטפל.

קשרים אנרגטיים קארמתיים הם קשרים אנרגטיים הנוצרים בדרך כלל לפני ההתגלמות בגוף עוד בגלגולים קודמים ומקשרים אותנו לאנשים ולחברי נשמה איתם יש לנו עניינים שאינם פתורים. חשוב לדעת שלא ניתן לנתק קשר קארמתי כזה, עד שהשיעור הקארמתי נחווה, נלמד, הובן ושוחרר. אם יש קשר שממשיך לחזור ולהתהוות, כנראה שיש איזה שיעור שעדיין לא נלמד במלואו.

עיקר הקשרים בעבודה זו הינם קשרים קארמתיים. הטיפול הזה הוא מסע לימודי משותף למטפל ולמטופל ובעבודתו, המטפל מעלה למודעות המטופל את השיעורים הקארמתיים המיוצגים בקשרים האנרגטיים ומאפשר שחרור, ריפוי וצמיחה.

סיכום

קשרים אנרגטיים היו קיימים מאז ומעולם. אנשים שונים יכולים לראות, לדמיין, לחוש, לשמוע, לדעת או לבדוק את הימצאות הקשרים האנרגטיים באמצעות מטוטלת.

אני מאמינה שהיכולת הטבעית לשחרר את הקשרים האנרגטיים השליליים באופן עצמאי נמצאת בכל אחד. זהו מנגנון "בילט-אין" שנמצא בכולנו ומשתמש בנשימות. ארחיב על כך בהמשך.

תוך כדי עבודה, ברמה האנרגטית, שולח הקשר ירגיש איזה שהוא שינוי. הוא עלול לנסות להתחבר מחדש, באמצעות שיחות טלפון חוזרות ונשנות, ביקורים תכופים ועוד. מקבל הקשר (המשוחרר) צריך להיות מודע לכך ולהשתמש בטכניקות הגנה שונות. חשוב לזכור שהכוונה והעקביות של ה"קורבן" יכולות למנוע חיבור מחדש.

שחרור הקשר האנרגטי אינו מזיק לשולח הקשר האנרגטי או למקבל הקשר האנרגטי ואינו משפיע באופן שלילי על הקשר הרגיל ביניהם. הוא גם אינו מונע זרימת אהבה בלתי מותנית (הזורמת בקשרים אנרגטיים חיוביים). נהפוך הוא, שחרור קשרים אנרגטיים יכול להיות מאד חיובי ולהוביל למערכת יחסים בריאה יותר.

שחרור קשרים אנרגטיים הוא תהליך לימודי והתפתחותי עוצמתי שמאפשר למטופלים ולסובבים אותם חיים בריאים יותר. שחרור קשרים אנרגטיים מאפשר להם את החופש והגמישות להיות מי שהם אמורים להיות באמת. הטיפול בשחרור קשרים אנרגטיים של "בדיוק אנרגטי" מאפשר לעבור את התהליך בצורה בטוחה ומיטיבה עם תוצאות מובחנות ברוב המקרים.


Kommentarer


bottom of page