top of page

מאמרים >  מאמר

הצהרת השחרור


כבשים רועות באחו

כדי להשתחרר - יש לשחרר

​בעולם הבלתי נראה של המניפולציות האנרגטיות, זה די ברור שאם מישהו מאתגר אותנו, מרגיז אותנו, עושה לנו לא טוב, אפילו רק ברמת "תחושת בטן" או במחשבות, הרי שהוא "שולח לנו משהו אנרגטי", לאו דווקא מחיים אלו, אלא גם מחיים אחרים. ה"משהו" הזה מלווה אותנו במקומות שונים בשדה האנרגטי או בגוף. זה מתייחס גם למקרים בהם מישהו "לא יוצא לנו מהראש" , נמצא במחשבותינו. לעיתים, ה"משהו" הזה ישתחרר לבד, אבל במקרים רבים זה ישאר איתנו ואנחנו אפילו לא נדע מה מקור הכאב, לפעמים פיזי, או חוסר הנוחות שאנו מרגישים. נשאלתי, ובצדק, מדוע, אם מישהו "שולח לי משהו" אני זו שצריכה לשחרר וממש חשוב לי להסביר את הנקודה הזו: אני מאמינה שכדי להשתחרר ממישהו, אנחנו קודם כל צריכות לשחרר מה שאנחנו אולי שולחות או שלחנו לו בעבר. אנחנו לא חייבות לדעת מה זה ה"משהו" הזה. זה לא רלוונטי. אבל בואו לא ניתמם: לא ייתכן שרק "הוא" הרע ואני "הצדיקה נציגת האור והטוב" או "הקורבן". ההצהרה המצורפת נקראת "הצהרת השחרור" ובאה להגיד: אני רוצה ומוכנה לשחרר את ה"משהו" שאני שולחת או שלחתי בעבר. אני מוכנה לנקות את הקשר הזה ולוקחת אחריות על הצד שלי בעניין. אני מוכנה להתקדם הלאה במערכות היחסים שלי. ואז - באופן טבעי, חלק מהדברים שהצד השני שולח, ישתחררו לבד ותורגש הקלה. כמובן שנדרשת עוד עבודה, אבל זו ההתחלה. מוזמנת להשתמש בהצהרה הזו באופן אישי כלפי כל מי שמאתגר אותך. החל בילדים שלך (כן, כן, דברים כאלו נפוצים מאד בין הורים לילדיהם), בני/בנות הזוג, בני/בנות זוג מהעבר, לקוחות ואפילו חברי פייסבוק מעצבנים. תמונה באדיבות גלית דקל.


דף עם מלל הצהרת השיחרור


Opmerkingen


bottom of page