%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%

© Ruth Webb-Krill - Healing 2012-2020 |  2012-2020 כל הזכויות שמורות לרות ווב-קריל ©

הטקסטים באתר נכתבו בלשון אישה אך מיועדים לכל המגדרים

מרכז ללימודי הילינג

המרכז ללימודי הילינג מאפשר לימודים, העשרה והכשרה בתחום ההילינג, באופן ובאתיקה בה אני מאמינה ולפיה עובדת ומלמדת. אני וחברותי לדרך, המטפלות הבכירות בשיטה, מציעות כאן מגוון הכשרות: