Snap 2019-09-10 at 05.14.57.png

מרכז ללימודי הילינג

המרכז ללימודי הילינג מאפשר לימודים, העשרה והכשרה בתחום ההילינג, באופן ובאתיקה בה אני מאמינה ולפיה עובדת ומלמדת.
לימוד אישי איתי
כל לימוד אצלי מתחיל מסדנת "מהות הנשמה".
הסדנה של "מהות הנשמה" מעניקה כלי נוסף לחיזוק, ניקוי אנרגטי, העצמת מערכות היחסים והרחבת הטיפולים בקליניקה.
לאחר הסדנה והתנסות בתדר ובכלי של "מהות הנשמה" ניתן להגיש מועמדות לקורס מעל ומעבר | הילינג אנרגטי מרחוק
שהוא קורס בסיסי לשחרור מניפולציות אנרגטיות בטיפולים מרחוק. הטיפולים ב"מעל ומעבר" קצרים ומטפלים ברבדים חיצוניים ובעיות נקודתיות. משך הקורס הזה כשלושה חודשים עם חניכה אישית שלי. אני מלמדת עד 5 תלמידות בכל קורס ופותחת 2-3 קורסים של "מעל ומעבר" כל שנה ומפרסמת את זה בקבוצת "מהות הנשמה".

שיטת רות ווב-קריל - שחרור קשרים אנרגטיים™ היא השיטה שפיתחתי החל מ-2011. גם הטיפולים בשיטה עוסקים בשחרור מניפולציות אנרגטיות שונות אולם טיפולים אלו הולכים לעומקן של מערכות יחסים (או מרחבים ומבנים), הם מורכבים ועוסקים בספקטרום נרחב של מניפולציות.
אני מלמדת קורס אחד בשנה והתלמידות נבחרות מתוך המטפלות שלמדו וצברו ניסיון ב"מעל ומעבר".

אני וחברותי לדרך, המטפלות הבכירות בשיטה, מציעות כאן (בטבלה) מגוון הכשרות: